0948150292

12/04/2018

Sự khác biệt của nhãn hiệu và tên thương mại cần phải nắm rõ?

Nhãn Hiệu Và Tên Thương Mại Khác Nhau Như Thế Nào (4)
Nhãn hiệu và tên thương mại rất nhiều người quan niệm là một – chỉ khác nhau ở cách gọi. Suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Nhãn hiệu và tên thương mại là hai đối tượng hoàn toàn [...]
22/02/2018

Những trường hợp được coi là vi phạm luật bản quyền và sở hữu trí tuệ

Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả
Luật bản quyền và sở hữu trí tuệ có nhiệm vụ bảo vệ tài sản trí tuệ của mỗi cá nhân, hay các tổ chức, doanh nghiệp về một tác phẩm hay một sản phẩm độc quyền nào đó. Hành [...]
20/02/2018

Tôi cần đăng kí nhãn hiệu cho sản phẩm may mặc cần những thủ tục gì?

đăng Kí Nhãn Hiệu
Bạn đang cần tìm hiểu thủ tục đăng kí nhãn hiệu cho sản phẩm may mặc của mình? May mặc là mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu của con người. Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, [...]
14/02/2018

Thủ tục đăng kí nhãn hiệu hàng hóa mất bao nhiêu lâu?

Dang Ky Logo
Một doanh nghiệp muốn làm ăn phát đạt phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó lựa chọn đăng kí nhãn hiệu độc quyền là việc làm cần thiết đầu tiên. Việc đăng kí nhãn hiệu hàng hóa có mất [...]
12/02/2018

Sản phẩm vẫn đang trong quá trình nghiên cứu có nên đăng ký quyền sở hữu trí tuệ hay không?

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Hay
Với những người đang nghiên cứu sản phẩm của mình nhưng đã có ý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ là một điều đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, nếu sản phẩm chưa hoàn thiện mà đã đăng ký [...]
08/02/2018

Những đối tượng nào nên quan tâm đến luật sở hữu trí tuệ

Những đối Tượng Nào Nên Quan Tâm đến Luật Sở Hữu Trí Tuệ.2
Muốn sản phẩm sáng tạo của mình an toàn, hãy quan tâm đến luật sở hữu trí tuệ. Từ đó, công dân có những hành động cần thiết để bảo vệ sản phẩm của mình không bị đụng hàng. Tác giả [...]
16/05/2017

Nhãn hiệu

Nhan Hieu
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Ngày nay, nhãn hiệu đã trở thành sức mạnh, tài sản lớn của các doanh nghiệp. Công ty TNHH [...]
16/05/2017

Sáng chế

Doc Quyen Sang Che 1
Sáng chế / giải pháp hữu ích (gọi chung là ” sáng chế “) là sản phẩm trí tuệ được tạo ra bằng công sức , thời gian và tiền của của chủ sở hữu vì vậy tài sản đó phải [...]