0948150292

12/05/2017

Luật Tố tụng hành chính 2015 tạo nhiều cơ hội cho đương sự có thể khởi kiện ra toà

Images1845104 LUAT
Luật Tố tụng hành chính 2015 có nhiều nội dung mới, tiến bộ theo mục tiêu cải cách tư pháp, mở rộng dân chủ, đảm bảo pháp quyền. Sau đây là một số điểm mới. Quy định mới về thời hiệu Trường [...]
08/05/2017

Việt Nam chưa có cơ chế thi hành án hành chính

1 6 Large
“Trong quá trình tư vấn pháp luật cho tổ chức, cá nhân, các luật sư tư vấn cho khách hàng về việc khởi kiện các quyết định hành chính và hành vi hành chính của các cơ quan hành chính [...]
08/05/2017

Chuyên gia nước ngoài làm việc tại VN đến 90 ngày/năm không phải xin phép lao động

1 2
Theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc [...]
08/05/2017

Dùng cổ phiếu quỹ góp vốn bị phạt đến 100 triệu

Co Phieu Quy Gop Von
Ngày 1/11/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Nghị định này Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm [...]
08/05/2017

Việt Nam chưa có cơ chế thi hành án hành chính

1 6 Large
“Trong quá trình tư vấn pháp luật cho tổ chức, cá nhân, các luật sư tư vấn cho khách hàng về việc khởi kiện các quyết định hành chính và hành vi hành chính của các cơ quan hành chính [...]