Tư vấn thiết kế Logo thương hiệu

12/05/2017

Đăng kí nhãn hiệu, thương hiệu

1
Nhãn hiệu và Thương hiệuPhân biệt thương hiệu và nhãn hiệu. Nhãn hiệu thì có thể gắn với nội dung, chất lượng, có thể không. Còn thương hiệu gắn với những sản phẩm nổi tiếng, chiếm được sự ưa chuộng [...]
12/05/2017

Đăng ký thương hiệu logo độc quyền

Dang Ky Logo
Đăng ký logo thương hiệu độc quyền nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu với logo thương hiệu của mình, là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi xẩy ra tranh chấp [...]