0948150292

Investment consulting

Investment advisory is one of the legal services provided by IPNG Consultants Ltd. for domestic investors and foreign investors operating in Vietnam or intending to do business in Vietnam.
17/05/2017

Legal advice on the process of project activities

215
Công ty TNHH Tư vấn IPNG  sẽ tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định để xin giao đất, thuê đất, thuê văn phòng, [...]
17/05/2017

Investment procedures abroad

Thanh Lap Cong Ty Co Phan Co Co Dong Nuoc Ngoai 1 1 1
Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh [...]

Chat Zalo