0948150292

Luật sở hữu trí tuệ có ý nghĩa gì trong xã hội hiện đại?

Luật sở hữu trí tuệ có ý nghĩa gì trong xã hội hiện đại?

Luat So Huu Tri Tue1a

Luat So Huu Tri Tue1a

Chúng ta vẫn thường nghe thấy những thuật ngữ liên quan đến sở hữu trí tuệ, đăng ký sở hữu trí tuệ, logo thương hiệu hay quyền sở hữu trí tuệ… quá nhiều yếu tố trở nên quan trọng cho các sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu trong xã hội hiện đại, tạo nên quyền bình đẳng và công bằng cho mọi công dân. Vậy, luật sở hữu trí tuệ thực sự có tầm quan trọng và ý nghĩa như thế nào cho xã hội hiện đại?

Luat So Huu Tri Tue

Luật sở hữu trí tuệ là gì?

Luật sở hữu trí tuệ là hệ thống lập pháp các điều luật được ban hành bởi các cơ quan tổ chức nhà nước về sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ ở một phạm vi, lĩnh vực nhất định.

Luật sở hữu trí tuệ có mặt trên toàn thế giới, nhưng ở mỗi quốc gia lại có những quy định và giới hạn riêng, cho từng lĩnh vực.luật quy định về: quyền tác giả, quyền sỡ hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp, tên thương mại… và việc được bảo hộ các quyền đó.

Tại Việt Nam, luật sở hữu trí tuệ được quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực 1 tháng 7 năm 2006. Trên thế giới, bộ phận sở hữu trí tuệ thuộc liên hợp quốc ban hành các luật và quyền lợi liên quan.

Vì sao cần luật sở hữu trí tuệ?

Trong thời đại công nghệ hiện đại, luật sở hữu trí tuệ càng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo công bằng, quyền lợi công dân cho tất cả mọi người. Thời đại mà máy móc thay thế hoàn toàn cho sức người thì giá trị sáng tạo của sản phẩm mới mang đến chất lượng và là yếu tố được đánh giá cao. Do vậy, sự sáng tạo, phát minh, sáng chế cần được bảo vệ để đảm bảo quyền lợi và công bằng.

Luat So Huu Tri Tue1

Thời đại mà mọi sự sáng tạo công nghệ, văn học, nông nghiệp, thương mại đều trở nên phổ biến và dễ dàng được cập nhật, sao chép… thì quyền sở hữu trí tuệ càng cần được quan tâm và làm rõ. Đặc biệt trong lĩn vực kinh doanh liên quan đến lợi nhuận thì sự cạnh tranh mới càng thể hiện rõ rệt. Và việc đăng ký thương hiệu, đăng ký logo… là điều đặc biệt liên quan đến sự thành bài của doanh nghiệp.

Kết luận

Luật được ban hành có tác dụng và ý nghĩa không hề nhỏ để kiểm soát mọi hành động của con người trong khuôn khổ cho phép, phù hợp với giới hạn cho phép, đảm bảo công bằng xã hội. Luật sở hữu trí tuệ có ý nghĩa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, những sản phẩm sáng tạo của con người. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, khi mà mọi thứ đều dễ dàng bị đánh cắp nếu không được quản lý chặt chẽ.

Có thể bạn quan tâm: dịch vụ thành lập công ty; đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

 

Thẻ:, ,