0948150292

Những điều cần biết về sửa đổi thông tin giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Những điều cần biết về sửa đổi thông tin giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Kinh tế tri thức và quyền sở hữu trí tuệ đang “phôi thai” tại Việt Nam.

Nhãn hiệu là một tài sản rất quan trọng của doanh nghiệp. Giúp phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, chủ sở hữu có nhu cầu thay đổi các thông tin. Như: tên công ty, địa chỉ,… Nên cần thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho phù hợp với nhu cầu thì cần tiến hành các thủ tục cần thiết tại nơi đăng ký. Những điều cần biết về sửa đổi thông tin giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như sau:

Những điều cần biết về sửa đổi

Hồ sơ sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

–  Tờ khai yêu cầu sửa đổi.

–  Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

–  Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ).

–  Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi.

–  Giấy uỷ quyền (nếu nộp thông qua đại diện).

–  Chứng từ nộp lệ phí sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Phí thẩm định nội dung yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ, lệ phí công bố quyết định sửa đổi, đăng bạ theo quy định.

–  Các tài liệu khác nếu có.

Giay Chung Nhan Dang Ky Nhan Hieu Hang Hoa 1

Thời gian thẩm định sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thời gian thẩm định đơn sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn từ 02 đến 04 tháng. Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi giấy chứng nhận. Nếu xét thấy yêu cầu là hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Những điều cần biết về sửa đổi

Trong trường hợp ngược lại, Cục gửi cho người yêu cầu thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đó sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu trong thời hạn đã định người yêu cầu không có bất kỳ phản hồi nào hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Nơi nộp đơn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Có hai cách để nộp đơn sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

– Nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

– Ủy quyền cho Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam nộp và theo dõi đơn sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho mình.

Những điều cần biết về sửa đổi

Thẻ:, ,

Chat Zalo