0948150292

Sau bao lâu thì nên đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của mình?

Sau bao lâu thì nên đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của mình?

So Huu Tri Tue

So Huu Tri Tue

Bạn có lo lắng rằng đối với sản phẩm có vòng đời hiệu quả ngắn mà thời gian đăng ký quyền sở hữu trí tuệ lâu quá thì sản phẩm sẽ bị lỗi thời không ai sử dụng hoặc đối thủ sẽ sao chép sản phẩm để kinh doanh trong khi bạn chưa được cấp bằng? Chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này.

3. [1] Sau Bao Lâu Thì Nên đăng Ký Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Cho Sản Phẩm Của Mình

 

Thời gian để được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Theo Điều 108 Luật SHTT, ngày nộp đơn là ngày đơn được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận. Đơn đăng ký sở hữu trí tuệ chỉ được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ tiếp nhận nếu có ít nhất các thông tin và tài liệu sau đây:

–  Tờ khai đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, trong đó có đủ thông tin để xác định người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu;

–  Bản mô tả, trong đó có phạm vi bảo hộ đối với đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; bộ ảnh chụp, bản vẽ, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp; bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý;

–  Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn.

3. [2] Sau Bao Lâu Thì Nên đăng Ký Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Cho Sản Phẩm Của Mình

 

Khi được cấp bằng Bằng độc quyền sáng chế, bạn có các quyền sau

Điều 123. Quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp

  1. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có các quyền tài sản sau đây:
  2. a) Sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 124 và Chương X của Luật này;
  3. b) Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 125 của Luật này;
  4. c) Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Chương X của Luật này.

Lưu ý, Điều 7. Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ

  1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định của Luật này.
  2. Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  3. Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của Nhà nước, xã hội quy định tại Luật này, Nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền của mình hoặc buộc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền của mình với những điều kiện phù hợp.

Bạn đang gặp khó khăn và cần tư vấn đề vấn đề đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, xin hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại 0948.150.292 để được tư vấn trực tiếp hoặc để lại câu hỏi trên website, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

Rất mong được phục vụ!

Thẻ:,