0948150292

dang ky quyen so huu tri tue

09/03/2018

Tại sao nên đăng ký thương hiệu, kiểu dáng và sáng chế ra nước ngoài

Dang Ky Thuong Hieu
Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã quan tâm đúng mức tới vấn đề sở hữu trí tuệ, trong đó có việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với những chỉ dẫn thương mại như nhãn hiệu, [...]
12/02/2018

Sản phẩm vẫn đang trong quá trình nghiên cứu có nên đăng ký quyền sở hữu trí tuệ hay không?

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Hay
Với những người đang nghiên cứu sản phẩm của mình nhưng đã có ý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ là một điều đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, nếu sản phẩm chưa hoàn thiện mà đã đăng ký [...]
07/01/2018

Sau bao lâu thì nên đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của mình?

So Huu Tri Tue
Bạn có lo lắng rằng đối với sản phẩm có vòng đời hiệu quả ngắn mà thời gian đăng ký quyền sở hữu trí tuệ lâu quá thì sản phẩm sẽ bị lỗi thời không ai sử dụng hoặc đối thủ sẽ sao chép [...]
05/01/2018

Mẫu mã bao bì từ góc nhìn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Nhan Hieu
Hiện nay, các hàng hóa luôn đi liền với một mẫu mã bao bì (hay còn gọi là nhãn hiệu). Nhãn hiệu đã trở thành một thước đo giá trị sản phẩm hàng hóa. Vì vậy, việc tạo dựng, phát [...]
03/12/2017

Bảo vệ quyền tác giả với các kết quả như thế nào trong luật sở hữu trí tuệ?

Bao Ve Quyen So Hu Tri Tue
Các công trình nghiên cứu, phát minh mới mang đến những kết quả thúc đẩy sự phát triển của xã hội hiện đại. Những kết quả này có thể mang đến những lợi ích về tinh thần, giá trị về [...]
24/11/2017

Quy định về hoạt động định giá tài sản trí tuệ

Quy Dinh Hoat Dong Dinh Gia
Quy định pháp luật về định giá tài sản trí tuệ. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) có chức năng thực hiện định giá tài sản trí tuệ (TSTT) được quy định trong Điều lệ tổ chức [...]
23/11/2017

Những lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Kieu Dang Cong Nghiep
Một số lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn thi hành một số điều [...]
21/11/2017

Lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế

Quyen Sang Che
Một số lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế. Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn thi hành một số điều của [...]
17/11/2017

Mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng của quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp

16 Luat So Huu Tri Tue
Phần lớn người tiêu dùng nhìn nhận việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp như là chuyện riêng của chính phủ và doanh nghiệp, không liên quan gì đến mình. Những suy nghĩ này là hoàn toàn sai [...]