0948150292

Thủ tục ngừng sử dụng mã số mã vạch

Thu Tuc Ngung Su Dung Ma So

Thu Tuc Ngung Su Dung Ma So

Khi không còn nhu cầu sử dụng mã số mã vạch. Các doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký ngừng sử dụng. Tổ chức sử dụng mã số mã vạch có trách nhiệm thông báo bằng văn bản. Và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Việc này sẽ giúp cho khách hàng chấm dứt các nghĩa vụ đối với mã số mã vạch đó. Đặc biệt là nghĩa vụ đóng phí duy trì hàng năm.

Cách thức thực hiện ngừng sử dụng mã số mã vạch

Nộp hồ sơ thu hồi trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. Hay tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 hoặc qua đường bưu điện.

Thủ tục ngừng sử dụng mã số mã vạch

Hồ sơ thủ tục ngừng sử dụng mã số mã vạch

–  Công văn xin ngừng sử dụng mã số mã vạch.

–  Quyết định (hoặc bằng chứng) giải thể của doanh nghiệp (nếu có).

–  Bằng chứng chứng minh đã hoàn tất các khoản phí cho đến thời điểm xin ngừng sử dụng mã số mã vạch.

–  Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cũ đã được cấp.

Thủ tục ngừng sử dụng mã số mã vạch

Thời gian giải quyết hồ sơ ngừng sử dụng mã số mã vạch

–  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin ngừng sử dụng mã số mã vạch hợp lệ.

–  Ngay tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ, mã số mã vạch được Tổng cục tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng thu hồi. Doanh nghiệp không còn các quyền và nghĩa vụ liên quan đến mã số mã vạch đó nữa. Sau khi thu hồi mã số mã vạch, các sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tiếp tục sử dụng mã số mã vạch đã trả lại cho Tổng cục sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ tục ngừng sử dụng mã số mã vạch

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân giải thể hoặc không có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch.                                      

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp và quản lý mã số mã vạch. Thông tư Số: 16/2011/TT-BKHCN ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2011 sửa đổi một số điều.

Thủ Tục Ngừng Sử Dụng Mã Số Mã Vạch

Thẻ:, ,

Chat Zalo