Tư vấn pháp luật thương mại

13/10/2020

Điều kiện và thủ tục bán hàng đa cấp

Bán hàng đa cấp, điều kiện bán hàng đa cấp, thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp ở Việt Nam hiện nay. Bán hàng đa […]
13/10/2020

Những điều khoản cần lưu ý trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Khi soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có rất nhiều điều khoản quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu ý Hợp đồng […]
13/10/2020

Tư vấn luật đấu thầu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN IPNG cung cấp dịch vụ tư vấn luật đấu thầu miễn phí mọi vấn đề trong đấu thầu: Mời thầu, tổ chức […]
13/10/2020

Cách nhớ nhanh 11 điều kiện của Incoterms 2010

11 điều kiện của Incoterm được phân làm bốn nhóm: E,F,C,D theo mức độ tăng dần trách nhiệm của người bán. Incoterms (International Commercial Terms) là […]