0948150292

13/09/2019

Kiểm soát sự vi phạm sở hữu trí tuệ là thúc đẩy sáng tạo

Luật sư Lê Nết (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định kết luận này không phù hợp với quy định của pháp luật. Bản án còn gây tranh luận
Kiểm soát sự vi phạm sở hữu trí tuệ là thúc đẩy sáng tạo   Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam đang diễn ra ngày càng trầm trọng. Trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến [...]
11/09/2019

Nâng cao hiệu quả của hoạt động sở hữu trí tuệ ở nước ta để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế ( Phần 2 )

Nâng cao hiệu quả của hoạt động sở hữu trí tuệ ở nước ta để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế ( Phần 2 )
Nâng cao hiệu quả của hoạt động sở hữu trí tuệ ở nước ta để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế ( Phần 2 ) Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sở [...]
02/09/2019

SỞ HỮU TRÍ TUỆ – TÀI SẢN QUAN TRỌNG CỦA DOANH NGHIỆP

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - TÀI SẢN QUAN TRỌNG CỦA DOANH NGHIỆP
SỞ HỮU TRÍ TUỆ – TÀI SẢN QUAN TRỌNG CỦA DOANH NGHIỆP  – Tài sản trí tuệ là tài sản vô hình nhưng tạo ra giá trị thương mại không hề nhỏ đối với chủ sở hữu. Do đó tài [...]
29/08/2019

Đăng kí sở hữu trí tuệ – nâng cao giá trị của doanh nghiệp

Đăng kí sở hữu trí tuệ - nâng cao giá trị của doanh nghiệp
Đăng kí sở hữu trí tuệ – nâng cao giá trị của doanh nghiệp   Sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, trong bối cảnh [...]
28/08/2019

Vì sao người nước ngoài thích kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tụê ở Trung Quốc

Để chế định quyền tác giả trong Luật Sở hữu trí tuệ hoàn thiện hơn, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế,bất cập còn tồn tại.
Vì sao người nước ngoài thích kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tụê ở Trung Quốc     Các bạn thân mến, Cùng với thời gian Mỹ áp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 34 [...]
26/08/2019

Cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc

   TTO - Đây là vụ kiện liên quan đến kịch bản 'Ngày xưa' - vở diễn thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam. Do đạo diễn Việt Tú xây dựng và Tuần Châu là chủ đầu tư.
Cấm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc   Quốc hội vừa thông qua Luật Kiến trúc, quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiến trúc, trong đó có xâm phạm [...]
25/08/2019

Môt số hình thức sở hữu trí tuệ

   TTO - Đây là vụ kiện liên quan đến kịch bản 'Ngày xưa' - vở diễn thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam. Do đạo diễn Việt Tú xây dựng và Tuần Châu là chủ đầu tư.
MỘT SỐ HÌNH THỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ   Nhãn hiệu là đại diện cho cả một công ty, doanh nghiệp. Nhãn hiệu gắn trên hàng hoá sẽ đề cao và bảo vệ danh tiếng, uy tín cho doanh nghiệp Nhãn hiệu    Nhãn [...]

Chat Zalo