Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Mã số mã vạch (MSMV) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hàng hóa của nhà sản xuất tới người tiêu dùng.

I. Phạm vi cung cấp dịch vụ

Cung cấp cho Quý Khách hàng dịch vụ đăng ký mã số mã vạch đối với sản phẩm hàng hóa:

– Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký mã số mã vạch;

– Thay mặt Quý Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi Quý Khách hàng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch;

– Thay mặt Quý Công ty nhận mã số, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch và bàn giao cho Quý Khách hàng.

II. Thời hạn xin giấy phép mã số, mã vạch.

– Theo quy định hiện hành, thời hạn cấp mã số là 01-07 ngày kể từ ngày đăng ký, và Quý Khách hàng có thể sử dụng để in, gán lên sản phẩm.

III. Cung cấp các tài liệu cần thiết để đăng ký.

Quý Khách đăng ký mã số mã vạch qua dịch vụ, Quý Khách vui lòng chuẩn bị và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu sau đây để lập thành bộ hồ sơ xin cấp phép:

+ 01 Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Hộ kinh doanh/Công ty

+ 02 Bản đăng ký mã số mã vạch (Chúng tôi soạn rồi gửi Quý khách)

+ 02 Bản danh sách sử dụng mã số mã vạch (Chúng tôi soạn rồi gửi Quý khách)

+ Thông tin cơ bản (tên, màu sắc, hình dạng, chức năng v.v..) của sản phẩm muốn đăng ký mã số mã vạch

IV. Phí dịch vụ mã số mã vạch:

TT Loại mã số mã vạch
Chi Phí
1 10 số (1-100 loại sản phẩm khác nhau) 3.000.000
2 9 số (1-1000 loại sản phẩm khác nhau) 3.500.000
3 8 số (1-10.000 loại sản phẩm khác nhau) 4.500.000

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu