Bằng sáng chế cho thấy Microsoft đang tìm cách cất chiếc bút Surface tinh tế nhất có thể