Tranh chấp thương hiệu Phở Thìn – Bài học đắt giá cho các doanh nghiệp Việt?