13/10/2020

Sáng chế

Sáng chế / giải pháp hữu ích (gọi chung là ” sáng chế “) là sản phẩm trí tuệ được tạo ra bằng công sức , thời […]
13/10/2020

Thiết kế bố trí mạch tích hợp

Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần […]
13/10/2020

Bảo hộ giống cây trồng

Trợ giúp các khách hàng trong và ngoài nước trong các hoạt động liên quan đến Bảo hộ Giống cây trồng mới như sau: Tư vấn […]
13/10/2020

Bí mật kinh doanh

Trong nền kinh tế đầy cạnh tranh hiện nay, bí mật kinh doanh (hay bí mật thương mại) là một tài sản rất giá trị. Mọi […]
13/10/2020

Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm

Công ty TNHH Tư vấn IPNG là đơn vị uy tín trong việc phối hợp có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền Việt […]
13/10/2020

Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là một trong những tài sản trí tuệ quan trọng trọng trong cuộc tranh đua giữa các nhà sản xuất để […]
13/10/2020

Bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả sẽ giúp cho chủ sở hữu bản quyền tác giả có được chứng cứ pháp lý chứng minh quyền tác […]
13/10/2020

Chống cạnh tranh không lành mạnh

Trong các hoạt động kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức […]
13/10/2020

Li xăng, nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ

Với các phương pháp phân tích, đánh giá, hiện đại, luatsohuutritue.com.vn có thể cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong lĩnh vực […]