13/10/2020

Lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế

Một số lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế. Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của […]
13/10/2020

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho bao bì sản phẩm

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ có thể bảo hộ rất nhiều thông tin trên nhãn mác và bao bì sản phẩm, do đó khi […]
13/10/2020

Nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định […]
13/10/2020

Mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng của quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp

Phần lớn người tiêu dùng nhìn nhận việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp như là chuyện riêng của chính phủ và doanh […]
13/10/2020

Ý nghĩa thực sự của việc đăng ký bản quyền

Khác với quyền sở hữu công nghiệp, việc bảo hộ phải được xác lập thông qua hoạt động đăng ký với cơ quan nhà nước có […]
13/10/2020

Tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền

1. Sự cần thiết phải đăng ký bảo hộ bản quyền: Trong thời đại hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay, việc xây dựng […]
13/10/2020

Các bước từ xây dựng đến đăng ký nhãn hiệu hàng hóa mới

Tạo ra một sản phẩm mới chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Có người dành cả đời để theo đuổi một ý tưởng, có công […]
13/10/2020

2 câu hỏi về quyền tác giả trong luật sở hữu trí tuệ về âm nhạc mà ai cũng thắc mắc

Việc bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc là một vấn đề nóng trong thời gian gần đây. Hầu hết khán giả chưa […]
13/10/2020

Tên miền và địa chỉ Internet cũng là vấn đề không thể coi thường!

Sự lựa chọn một tên miền hay địa chỉ Internet đã trở thành một trong những quyết định thương mại quan trọng của một công ty. […]
13/10/2020

Mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng của quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp

Phần lớn người tiêu dùng nhìn nhận viêc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp như là chuyện riêng của chính phủ và doanh […]