Chuyên gia nước ngoài làm việc tại VN đến 90 ngày/năm không phải xin phép lao động