Liệu có thể “chứng khoán hoá” được tài sản sở hữu trí tuệ?