Nhãn hiệu độc quyền nổi tiếng thất thủ vì đại sứ thương hiệu