PayPal kiện Pandora vì logo quá giống, dễ khiến người dùng nhầm lẫn