Pháp luật – điều kiện cần trong thực thi bảo hộ quyền tác giả