Scandal của đại sứ thương hiệu – và cái kết như mơ cho các thương hiệu nổi tiếng