Tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ trong sự phát triển của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ trong sự phát triển của doanh nghiệp

Trong thời đại hội nhập toàn diện như hiện nay, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội

Trong thời đại hội nhập toàn diện như hiện nay, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

"<yoastmark

  Trong thời đại hội nhập toàn diện như hiện nay, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, tạo dựng được một hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ mạnh. Góp phần hoàn thiện chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là một đòi hỏi bắt buộc trong quá trình hội nhập kinh tế.

  Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tài sản hữu hình của doanh nghiệp. Chỉ chiếm khoảng 1/4 tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là, giá trị tài sản vô hình hay giá trị thương hiệu chiếm đến 3/4 tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp.

  Vì thế, việc tạo lập và phát triển các quyền sở hữu trí tuệ. Sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng, đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Nếu bỏ qua hoặc không đầu tư đúng mức thì chắc chắn doanh nghiệp. Sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ đối sự phát triển của doanh nghiệp

Bảo vệ thương hiệu

  Nhãn hiệu được biết đến như một phần chính tạo nên thương hiệu của doanh nghiệp. Tuy nhiên tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra ngày càng nhiều.  Đặc biệt là tình trạng vi phạm làm hàng giả, hàng nhái. Đăng kí bảo hộ nhãn hiệu là cơ sở để các doanh nghiệp có thể bảo vệ, nâng cao thương hiệu hàng hóa mà mình tạo dựng được.

Đi đầu trong kinh doanh

  Bằng cách đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Doanh nghiệp trong nước có lợi thế xuất phát trước các đối thủ cạnh tranh. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong suốt thời hạn bảo hộ.

  Nhờ đăng kí bảo hộ sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp đã ngăn. Không cho các đối thủ cạnh tranh sử dụng, khai thác đối tượng đăng ký. Hơn nữa cũng cho phép doanh nghiệp thu lợi thông qua sự độc chiếm thị trường.

"<yoastmark

Cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

   Để bảo vệ quyền của mình một cách hiệu quả nhất, trước hết doanh nghiệp cần phải thực hiện quyền tự bảo vệ bằng cách áp dụng các biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm như: in tem chống giả, sử dụng bao bì được in theo công nghệ hiện đại…

   Tuy nhiên, cách tốt nhất để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình, doanh nghiệp nên đi đăng kí bảo hộ các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ mà mình đang sử dụng hoặc sẽ sử dụng. Quyền sở hữu trí tuệ sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện chiến lược phất triển của doanh nghiệp.

   Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nên tổ chức hệ thống thông tin dữ liệu và tài liệu về sở hữu trí tuệ để có được những thông tin về các đối thủ cạnh tranh, đồng thời tránh khỏi việc xâm phạm quyền của người khác.