Vì sao người nước ngoài thích kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tụê ở Trung Quốc