13/10/2020

ĐĂNG KÍ BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ – ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO HỘ

Đăng ký Sở hữu trí tuệ hay còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó […]
13/10/2020

Tranh chấp nhãn hiệu và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Tranh chấp nhãn hiệu – thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam Là hậu quả pháp lý từ việc công nhận quyền SHTT, […]
13/10/2020

Sự khác biệt của nhãn hiệu và tên thương mại cần phải nắm rõ?

Nhãn hiệu và tên thương mại rất nhiều người quan niệm là một – chỉ khác nhau ở cách gọi. Suy nghĩ này là hoàn toàn […]
13/10/2020

Điều kiện bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả được quy định thế nào?

Theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 thì Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây […]
13/10/2020

Những trường hợp được coi là vi phạm luật bản quyền và sở hữu trí tuệ

Luật bản quyền và sở hữu trí tuệ có nhiệm vụ bảo vệ tài sản trí tuệ của mỗi cá nhân, hay các tổ chức, doanh […]
13/10/2020

Tôi cần đăng kí nhãn hiệu cho sản phẩm may mặc cần những thủ tục gì?

Bạn đang cần tìm hiểu thủ tục đăng kí nhãn hiệu cho sản phẩm may mặc của mình? May mặc là mặt hàng thiết yếu cho […]
13/10/2020

Thủ tục đăng kí nhãn hiệu hàng hóa mất bao nhiêu lâu?

Một doanh nghiệp muốn làm ăn phát đạt phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó lựa chọn đăng kí nhãn hiệu độc quyền là việc […]
13/10/2020

Sản phẩm vẫn đang trong quá trình nghiên cứu có nên đăng ký quyền sở hữu trí tuệ hay không?

Với những người đang nghiên cứu sản phẩm của mình nhưng đã có ý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ là một điều đáng được […]
13/10/2020

Bị nhái bao bì có được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hay không?

Việc làm nhái bao bì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân. Bởi vậy, những tổ chức nào bị các […]
13/10/2020

Những đối tượng nào nên quan tâm đến luật sở hữu trí tuệ

Muốn sản phẩm sáng tạo của mình an toàn, hãy quan tâm đến luật sở hữu trí tuệ. Từ đó, công dân có những hành động […]